Начало > Информация > Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Приложение №2

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 


по ред
ИМЕ И ФАМИЛИЯ Заемана длъжност Вид на декларацията Дата на подаване Декларация
(файл)

1

Станислава Кръстанова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

11.03.2011 г.

10.05.2018 г. 

2

Елена Балабина

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

17.01.2011 г.

10.05.2018 г. 

 

 

Десислава Хаджидимитрова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

11.10.2010 г.

12.02.2018 г.

11.05.2018 г. 

 

 

Милена Попниколова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

23.08.2010 г. 

11.05.2018 г. 

5

Венера Петрова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

19.09.2016 г. 

11.05.2018 г. 

6

Ивелина Пенева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

15.05.2018 г.


7

Недялка Георгиева

директор на дирекция ФСАД

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

08.04.2009 г.

15.05.2018 г. 

 

8

Валерия Иванчева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

13.09.2010 г. 

15.05.2018 г. 

 

9

Нина Кирилова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2009 г.

15.05.2018 г.     

10

Димитър Арнаудов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

07.01.2009 г. 

15.05.2018 г. 

11

Петя Драганова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

23.01.2009 г. 

15.05.2018 г. 

12

Албена Пурчена-Маркова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2009 г.

15.05.2018 г.

 

13

Виолета Николова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

19.02.2010 г. 

15.05.2018 г. 

14

Радослав Недялков

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2009 г. 

15.05.2018 г. 

15

Вера Мингова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.08.2012 г. 

15.05.2018 г. 

16

Иван Панчев

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

21.01.2008 г. 

15.05.2018 г. 

17

Калиптен Юсуф

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.04.2014 г. 

15.05.2018 г. 

18

Демина Байрактарска-Христова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

19.12.2011 г. 

15.05.2018 г. 

19

Галя Пушева

главен експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

04.02.2014 г. 

15.05.2018 г. 

 

20

Радостин Ангелов

главен юрисконсулт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

26.11.2012 г. 

15.05.2018 г. 

21

Димитър Георгиев

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

26.01.2015 г. 

15.05.2018 г. 

22

Бойчо Тенев

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.09.2010 г. 

15.05.2018 г.

 

23

Ива Спасова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2009 г. 

15.05.2018 г. 

24

Йорданка Попова

счетоводител

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

27.09.2010 г. 

15.05.2018 г. 

25

Галина Киричева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

10.05.2011 г. 

15.05.2018 г. 

26

Искра Торбова-Христова

директор на дирекция ОСТСДП

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 12 от ЗПУКИ 

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

12.02.2009 г.

12.09.2017 г. 

15.05.2018 г. 

27

Екатерина Ножарова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.09.2010 г. 

16.05.2018 г. 

28

Цеца Стоянова

главен експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

13.11.2017 г. 

16.05.2018 г. 

29

Мария Урумова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.09.2010 г. 

28.05.2018 г. 

30

Виктория Зарева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.09.2010 г.  

28.05.2018 г. 

31

Атанаска Здравкова

главен секретар на ИА ОСЕС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

25.05.2011 г. 

28.05.2018 г. 

32

Любослава Цветкова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

04.08.2014 г. 

31.05.2018 г. 

33

Теодора Борисова-Колева

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

12.09.2016 г. 

04.06.2018 г. 

34

Пролетка Радонова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

26.05.2015 г. 

04.06.2018 г. 

35

Дора Бурова Копаранова

директор на дирекция ПООД

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

25.10.2010 г. 

04.06.2018 г. 

36

Веселин Спасов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

27.02.2012 г. 

 

37

Пенка Нешева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2009 г. 

04.06.2018 г. 

38

Светослав Йосифов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.12.2010 г.

18.06.2018 г.     

39

Маргарита Томанова

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

02.04.2015 г. 

04.06.2018 г. 

40

Георги Михайлов

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

10.09.2010 г. 

04.06.2018 г. 

41

Галя Аламинова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2010 г. 

 

42

Добринка Михайлова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

28.11.2016 г. 

05.06.2018 г. 

43

Диана Кутинчева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2010 г.

05.06.2018 г.     

44

Галина Стоянова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2010 г. 

05.06.2018 г. 

45

Петрана Павлова

директор на дирекция ОССПО

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

21.07.2010 г. 

 

46

Мария Андреева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2009 г. 

05.06.2018 г. 

47

Христо Парашкевов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2009 г.  

05.06.2018 г. 

48

Искра Славова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

05.01.2009 г.  

 

49

Неделина Недялкова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

04.01.2011 г.

 

50

Галя Иванова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

07.01.2013 г. 

06.06.2018 г. 

51

Владислав Иванов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.03.2011 г.

06.06.2018 г.     

52

Анна Вълчева-Василева

главен специалист

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

08.06.2015 г. 

06.06.2018 г.

53

Асен Богданов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.09.2010 г. 

 

54

Дилиана Иванова

главен експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

14.04.2011 г. 

07.06.2018 г. 

55

Радосвета Абаджиева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 12 от ЗПУКИ 

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.04.2014 г.

01.03.2017 г. 

 

56

Баръш Юнуз

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

06.11.2014 г. 

07.06.2018 г. 

 

57

Ралица Иванова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

06.07.2011 г. 

07.06.2018 г. 

58

Доротея Димитрова-Манолова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

18.11.2014 г. 

07.06.2018 г. 

59

Мария Магдалинчева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

18.10.2010 г. 

 

60

Сирма Тодорова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

03.10.2017 г. 

61

Светослав Наумов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

16.12.2016 г. 

 

62

Галина Колева

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

26.02.2009 г. 

07.06.2018 г. 

63

Надежда Латева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

19.01.2015 г. 

 

64

Анжела Минковска

старши експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.06.2015 г. 

07.06.2018 г.

65

Даниела Босакова

главен експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

07.04.2016 г.

08.06.2018 г. 

 

66

Ралица Георгиева

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 12 от ЗПУКИ 

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

21.04.2009 г. 

18.11.2017 г.

 

67

Катя Дойчевска

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

03.01.2011 г. 

68

Иванка Сукалинска-Станоева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

01.09.2010 г. 

08.06.2018 г. 

69

Елена Лулеова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

06.01.2009 г. 

06.06.2018 г. 

70

Георги Статев

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

15.07.2015 г. 

 

71

Пенка Добрева

директор на дирекция ОСРП

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

26.02.2009 г. 

 

72

Михаела Цаканска

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35 от ЗПКОНПИ

15.01.2015 г.