Начало > Одитна дейност > Резултати > Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" за 2013 г.