Начало > Информация > Новини
5 Юни 2012

Информация за успешното финализиране на проект „Укрепване на административния капацитет на Одитния орган на Република България по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС”, финансиран по програма МАТРА

още...
30 Май 2012

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” е бенефициент по три проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

още...
22 Май 2012

Отваряне на ценови оферти в поръчка за осигуряване на автомобилен превоз

още...
8 Май 2012

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт” в Дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност” на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

още...
18 Април 2012

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" обявява конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт"

още...
2 Април 2012

Промяна в условията за участие в обществена поръчка "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
22 Март 2012

ИА "Одит на средствата от ЕС" обяви обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13