Начало > Информация > Новини
20 Декември 2011

Приключи изпълнението на проект № 0021-ОО-1.3. – „Укрепване капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд” по Оперативна програма „Техническа помощ”, бенефициент по който беше Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.

още...
28 Ноември 2011

Документация за участие в открит конкурс

още...
10 Ноември 2011

Прилагане на одиторски софтуер в Българския одитен орган

още...
10 Ноември 2011

Подобряване качеството на одитната работа в Българския одитен орган

още...
25 Август 2011

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" набира оферти в срок до 07.09. 2011 г. за избор на изпълнител по поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ИА "ОСЕС" за помещенията на ул."Славянска" №4, гр.София

още...
14 Юни 2011

ИА ОСЕС изготви обобщена информация относно най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

още...
28 Май 2011

Внедряване на одиторски софтуер в Българския одитен орган

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13