Начало > Информация > Новини
22 Декември 2015

На 11 – 12 декември 2015 г., гр. Разлог се проведе обучение на тема: „Обсъждане на резултатите от одитите на операциите през 2015 г. и предстоящите задачи на Одитния орган във връзка с приключването на програмен период 2007 – 2013 г.“

още...
8 Декември 2015

В Профила на купувача е публикувана Публична покана с предмет: "Техническа поддръжка на програмен продукт "Pentana" за 12 месеца"

още...
16 Ноември 2015

В профила на купувача е публикувана открита процедура за възлагане на обществена поръчка

още...
22 Октомври 2015

В профил на купувача е публикувана нова открита процедура

още...
20 Октомври 2015

Проведен семинар на тема: "Извадки-теория, нормативни изисквания и практически примери"

още...
13 Юли 2015

Публична покана № ОС-А-9 от 13.07.2015 г. с предмет: „Доставка и инсталиране на 5 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт Pentana и осигуряване на техническа поддръжка на 65 броя лицензи за работа с одитния софтуер Pentana“

още...
9 Юни 2015

Отговор на искане за разяснение по обществена поръчка възлагана чрез Публична покана № ОС-А-7 от 02.06.2015 г.

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13