Начало > Информация > Новини
18 Септември 2014

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт"

още...
18 Септември 2014

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт"

още...
20 Юни 2014

Публична покана за едногодишна техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана" - 01.08.2014 - 31.07.2015 г.

още...
17 Юни 2014

Разяснение по обществена поръчка за доставка на компютри и МФУ

още...
4 Юни 2014

Разяснение по Публична покана за доставка на компютри и мултифункционални устройства

още...
31 Май 2014

Публична покана за доставка на преносими, настолни компютри с монитори и мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир) за нуждите на ИА ОСЕС, по 2 обособени позиции, както следва: № 1 - Доставка на 23 бр. преносими и 2 бр. настолни компютри с 2 бр. монитори; № 2 - Доставка на 5 бр. мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир)

още...
21 Март 2014

Открита процедура с предмет "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13