Начало > Информация > Новини
13 Февруари 2014

Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите през 2013 г., може да бъде прочетена в приложения анализ

още...
20 Януари 2014

Отваряне на оферти в открита процедура за организиране на обучения и сeминари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

още...
27 Ноември 2013

На 25 и 26 ноември 2013 г. се проведе четвъртата годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Сърбия" 2007-2013, "България - Македония" 2007-2013 и "България - Турция" 2007-2013.

още...
25 Ноември 2013

Разширяване на знанията на служителите в Българския одитен орган

още...
26 Юли 2013

Поддържане и подобряване на знанията и уменията на служителите в Българския одитен орган

още...
21 Юни 2013

Публична покана за едногодишна техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана"

още...
17 Май 2013

Подобряване качеството на одитната работа в Българския одитен орган

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13