Начало > Информация > Новини
31 Август 2012

Разяснение по документацията за участие за обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по 4 обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 – Доставка на сървър и софтуер; обособена позиция № 2 – Доставка на дисков масив; обособена позиция № 3 – Доставка на 10 бр. преносими компютри; обособена позиция № 4 – Доставка на 8 бр. сканиращи устройства“

още...
27 Август 2012

Обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност"

още...
16 Август 2012

Обществена поръчка с предмет „Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по 4 обособени позиции

още...
14 Август 2012

Промяна в условията за участие в открита процедура с предмет "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
2 Август 2012

Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
21 Юни 2012

Публична покана за техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана" за 12 месеца

още...
21 Юни 2012

Прекратяване на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13