Дирекция ПООД

Директор: Дора Бурова

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

 

 

Дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност" подпомага изпълнителния директор и служителите в ИА ОСЕС по всички комплексни правни въпроси, възникнали в хода на одитната дейност. Съществена част от отговорностите на дирекцията е свързана с извършването на проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки и подготовката на необходимата за това методология. Ежегодно дирекцията подготвя анализ на най-често установяваните отклонения при провеждане на процедури по обществени поръчки.

Дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност" осъществява текущи прегледи на качеството като следи за съответствието на извършваните одитни ангажименти с приложимите нормативни актове, указания на Европейската комисия и с изискванията на Наръчника за одит на средствата от ЕС. Служители на дирекцията участват в разработването на проекти на нормативни и вътрешни актове, касаещи одитната дейност и в подготовката на  становища по проекти на нормативни актове, касаещи управлението и контрола на фондове и програми на Европейския съюз и други донори.

Дирекцията организира и осъществява/подпомага обучението на одиторите в областта на обществените поръчки и държавните помощи.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация