Начало > Информация > Профил на купувача > Архив > 28.11.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност" - 28.11.2013 г.