Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-14 от 16.11.2015 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и медицинска застраховка при служебните пътувания на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”