Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-15 от 08.12.2015 г. - Публична покана с предмет:“Техническа поддръжка на програмен продукт “Pentana” за 12 месеца”