Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-3 от 20.01.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”