Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-11 от 28.07.2016 г. - Процедура на пряко договаряне с предмет: “Миграция на използваната от ИА ОСЕС система PAWS към новата й версия Ideagen Pentana и техническа поддръжка на новата версия за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г.“.