Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-2 от 08.02.2017 г. - Процедура публично състезание с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори