Начало > Информация > Административни дейности > Достъп до информация > Звено за приемане на заявления за достъп до информация

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

гр. София, ул. „Славянска" № 4, ет. 5

Дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност"

тел: +359 2 9859 5201

 e-mail: [email protected]