Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-6 от 22.05.2017 г. - Процедура публично състезание с предмет "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"