Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-7 от 02.06.2017 г. - Публично състезание с предмет:„Извършване на одити на операциите за сертифицираните през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. разходи по всички програми и одити на системите за всички програмни оператори, НКЗ и СО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014”