Начало > Информация > Профил на купувача > Пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки > Пазарно проучване за специализиран софтуерен продукт за извадки по следните методи: MUS Стандартен подход, MUS Стандартен подход с дву-периодна извадка и MUS Стратифициран подход