Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-4 от 29.03.2018 г. Осигуряване на хотелско настаняване за чуждестранните участници в XXVII-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове в гр. София в периода 23 - 26 септември 2018 г.

еЕЕДОП ♦ 31.03.2018 г.