Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-5 от 11.04.2018 г. Осигуряване на самолетни билети за чуждестранните участници в XXVII-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове в гр. София в периода 23 - 26 септември 2018 г.

еЕЕДОП ♦ 12.04.2018 г.