Начало > Информация > Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Приложение №2

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 


по ред
ИМЕ И ФАМИЛИЯ Заемана длъжност Вид на декларацията Дата на подаване Декларация
(файл)

1

Станислава Кръстанова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1. т. 2 от ЗПКОНПИ

11.03.2011 г.

1/10.05.2018г. 

2

Елена Балабина

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

17.01.2011 г.

2/10.05.2018г. 

 

 3

Десислава Хаджидимитрова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

11.10.2010 г.

12.02.2018 г.

3/11.05.2018г. 

 

 4

Милена Попниколова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

23.08.2010г. 

4/11.05.2018г. 

5

Венера Петрова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 1

19.09.2016г. 

5/11.05.2018г. 

 

77/03.09.2018г.

6

Ивелина Пенева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

7/15.05.2018 г.


7

Недялка Георгиева

директор на дирекция ФСАД

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

08.04.2009 г.

8/15.05.2018г. 

 

8

Валерия Иванчева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

13.09.2010г. 

9/15.05.2018г. 

 

9

Нина Кирилова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2009 г.

10/15.05.2018 г.     

10

Димитър Арнаудов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

07.01.2009г. 

11/15.05.2018г. 

11

Петя Драганова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

23.01.2009г. 

12/15.05.2018г. 

12

Албена Пурчена-Маркова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ;

по чл. 35, ал. 1, т. 2

05.01.2009 г.

13/15.05.2018 г.

 

56/06.06.2018г.

 

13

Виолета Николова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

19.02.2010г. 

14/15.05.2018г. 

14

Радослав Недялков

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2009г. 

15/15.05.2018 г. 

15

Вера Мингова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

01.08.2012г. 

16/15.05.2018г. 

16

Иван Панчев

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

21.01.2008г. 

17/15.05.2018г. 

17

Калиптен Юсуф

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

01.04.2014г. 

18/15.05.2018г. 

18

Демина Байрактарска-Христова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

19.12.2011г. 

19/15.05.2018г. 

19

Галя Пушева

главен експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

04.02.2014г. 

20/15.05.2018г. 

 

20

Радостин Ангелов

главен юрисконсулт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

26.11.2012г. 

21/15.05.2018г. 

21

Димитър Георгиев

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

26.01.2015г. 

22/15.05.2018г. 

22

Бойчо Тенев

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

01.09.2010г. 

23/15.05.2018 г.

 

23

Ива Спасова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2009г. 

24/15.05.2018г.

47/05.06.2018г. 

 

24

Йорданка Попова

счетоводител

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

27.09.2010г. 

25/15.05.2018г. 

25

Галина Киричева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

10.05.2011г. 

26/15.05.2018г. 

26

Искра Торбова-Христова

директор на дирекция ОСТСДП

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 12 от ЗПУКИ 

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

12.02.2009 г.

12.09.2017г. 

27/15.05.2018г. 

27

Екатерина Ножарова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

01.09.2010г. 

28/16.05.2018г. 

28

Цеца Стоянова

главен експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

13.11.2017г. 

29/16.05.2018г. 

29

Мария Урумова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

01.09.2010г. 

30/28.05.2018г. 

31

Атанаска Здравкова

главен секретар на ИА ОСЕС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

25.05.2011г. 

32/28.05.2018г. 

32

Любослава Цветкова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

04.08.2014г. 

33/31.05.2018г. 

33

Теодора Борисова-Колева

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 1

12.09.2016г. 

34/04.06.2018г. 

 

78/03.09.2018г.

 

34

Пролетка Радонова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

26.05.2015г. 

35/04.06.2018г. 

35

Дора Бурова Копаранова

директор на дирекция ПООД

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

25.10.2010г. 

36/04.06.2018г. 

36

Веселин Спасов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

27.02.2012г. 

37/04.06.2018 г.

 

37

Пенка Нешева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2009г. 

38/04.06.2018г. 

38

Светослав Йосифов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ;

по чл. 35, ал. 1, т. 4

01.12.2010г.

39/04.06.2018г.

76/18.06.2018г.     

39

Маргарита Томанова

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

02.04.2015г. 

40/04.06.2018г. 

40

Георги Михайлов

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

10.09.2010г. 

41/04.06.2018г. 

 

41

Галя Аламинова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2010г. 

42/05.06.2018г.

 

42

Добринка Михайлова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

28.11.2016г. 

43/05.06.2018г. 

43

Диана Кутинчева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2010г.

44/05.06.2018г.     

44

Галина Стоянова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2010г. 

45/05.06.2018г. 

45

Петрана Павлова

директор на дирекция ОССПО

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

21.07.2010г.

46/05.06.2018г. 

 

46

Мария Андреева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2009г. 

48/05.06.2018г. 

47

Христо Парашкевов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2009г.  

49/05.06.2018г. 

48

Искра Славова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05.01.2009г.

50/05.06.2018г. 

 

49

Неделина Недялкова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

04.01.2011г.

51/05.06.2018г.

 

50

Галя Иванова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

07.01.2013г. 

52/06.06.2018г. 

51

Владислав Иванов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

01.03.2011г.

53/06.06.2018г.     

52

Анна Вълчева-Василева

главен специалист

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

08.06.2015г. 

54/06.06.2018г.

53

Асен Богданов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

01.09.2010г.

55/06.06.2018г. 

 

54

Дилиана Иванова

главен експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

14.04.2011г. 

57/07.06.2018г. 

55

Радосвета Абаджиева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 12 от ЗПУКИ 

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

01.04.2014г.

01.03.2017г.

58/07.06.2018г. 

 

56

Баръш Юнуз

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

06.11.2014г. 

59/07.06.2018г. 

 

57

Ралица Иванова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

06.07.2011г. 

60/07.06.2018г. 

58

Доротея Димитрова-Манолова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

18.11.2014г. 

61/07.06.2018г. 

59

Мария Магдалинчева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

18.10.2010г. 

62/07.06.2018г.

 

60

Сирма Тодорова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

03.10.2017г. 

63/07.06.2018г.

61

Светослав Наумов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

16.12.2016г.

64/07.06.2018г. 

 

62

Галина Колева

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

26.02.2009г. 

65/07.06.2018 г. 

63

Надежда Латева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ;

по чл. 35, ал. 1, т. 4

19.01.2015г. 

66/07.06.2018г.

79/22.09.2018г.

 

64

Анжела Минковска

старши експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНП;

по чл. 35, ал. 1, т. 4

01.06.2015г. 

67/07.06.2018 г.

1/24.01.2019г.

65

Даниела Босакова

главен експерт

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНП;

по чл. 35, ал. 1, т. 4

07.04.2016 г.

70/08.06.2018 г.

2/15.02.2019г. 

 

66

Ралица Георгиева

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 12 от ЗПУКИ 

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

21.04.2009г. 

18.11.2017г.

68/07.06.2018г.

 

67

Катя Дойчевска

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

03.01.2011г. 

69/07.06.2018г.

68

Иванка Сукалинска-Станоева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

01.09.2010г. 

71/08.06.2018г. 

 

69

Елена Лулеова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

06.01.2009г. 

72/08.06.2018г. 

70

Георги Статев

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

15.07.2015г. 

73/08.06.2018г.

 

71

Пенка Добрева

директор на дирекция ОСРП

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

26.02.2009г. 

74/08.06.2018г.

 

72

Михаела Цаканска

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

15.01.2015г. 

75/08.06.2018г.