Начало > Одитна методология и практика > Методология на Одитния орган > КОНТРОЛЕН ЛИСТ за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки