Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-14 от 21.09.2018 г. Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при служебните пътувания на служителите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, във връзка с одитната дейност

еЕЕДОП ♦ 21.09.2018 г.