Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-15 от 18.10.2018 г. „Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

еЕЕДОП ♦ 18.10.2018 г.