Приложение №2

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 


по ред
ИМЕ И ФАМИЛИЯ Заемана длъжност Вид на декларацията Дата на подаване Декларация
(файл)

1

Станислава Кръстанова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1. т. 2 от ЗПКОНПИ

1/10.05.2018г.

2

Елена Балабина

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

2/10.05.2018г.

 

3

Десислава Хаджидимитрова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

3/11.05.2018г.

 

4

Милена Попниколова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

4/11.05.2018г.

5

Венера Петрова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 1

5/11.05.2018г.

 

77/03.09.2018г.

6

Ивелина Пенева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

7/15.05.2018 г.


7

Недялка Георгиева

директор на дирекция ФСАД

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

8/15.05.2018г.

 

8

Валерия Иванчева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

9/15.05.2018г.

 

9

Нина Кирилова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

10/15.05.2018 г.

10

Димитър Арнаудов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

11/15.05.2018г.

11

Петя Драганова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

12/15.05.2018г.

12

Албена Пурчена-Маркова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ;

по чл. 35, ал. 1, т. 2

13/15.05.2018 г.

 

56/06.06.2018г.

13

Виолета Николова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

14/15.05.2018г.

14

Радослав Недялков

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

15/15.05.2018 г.

15

Вера Мингова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

16/15.05.2018г.

16

Иван Панчев

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

17/15.05.2018г.

17

Калиптен Юсуф

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

18/15.05.2018г.

18

Демина Байрактарска-Христова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

19/15.05.2018г.

19

Галя Пушева

главен експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

20/15.05.2018г.

20

Радостин Ангелов

главен юрисконсулт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

21/15.05.2018г.

21

Димитър Георгиев

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

22/15.05.2018г.

22

Бойчо Тенев

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

23/15.05.2018 г.

23

Ива Спасова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

24/15.05.2018г.

47/05.06.2018г.

24

Йорданка Попова

счетоводител

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

25/15.05.2018г.

25

Галина Киричева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

26/15.05.2018г.

26

Искра Торбова-Христова

директор на дирекция ОСТСДП

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

27/15.05.2018г.

27

Екатерина Ножарова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

28/16.05.2018г.

28

Цеца Стоянова

главен експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

29/16.05.2018г.

29

Мария Урумова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

30/28.05.2018г.

30

Атанаска Здравкова

главен секретар на ИА ОСЕС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

32/28.05.2018г.

31

Любослава Цветкова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

33/31.05.2018г.

32

Теодора Борисова-Колева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 1

34/04.06.2018г.

 

78/03.09.2018г.

33

Пролетка Радонова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

35/04.06.2018г.

34

Дора Бурова Копаранова

директор на дирекция ПООД

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

36/04.06.2018г.

35

Веселин Спасов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

37/04.06.2018 г.

 

36

Пенка Нешева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

38/04.06.2018г.

37

Светослав Йосифов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ;

по чл. 35, ал. 1, т. 4

39/04.06.2018г.

76/18.06.2018г.

 

38

Маргарита Томанова

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

40/04.06.2018г.

39

Георги Михайлов

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

41/04.06.2018г.

40

Галя Аламинова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

42/05.06.2018г.

 

41

Добринка Михайлова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

43/05.06.2018г.

42

Диана Кутинчева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

44/05.06.2018г.

43

Галина Стоянова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

45/05.06.2018г.

44

Петрана Павлова

директор на дирекция ОССПО

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

46/05.06.2018г.

 

45

Мария Андреева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

48/05.06.2018г.

46

Христо Парашкевов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

49/05.06.2018г.

47

Искра Славова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

50/05.06.2018г.

 

48

Неделина Недялкова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

51/05.06.2018г.

 

49

Галя Иванова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

52/06.06.2018г.

50

Владислав Иванов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

53/06.06.2018г.

51

Анна Вълчева-Василева

главен специалист

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

54/06.06.2018г.

52

Асен Богданов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

55/06.06.2018г.

 

53

Дилиана Иванова

главен експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

57/07.06.2018г.

54

Радосвета Абаджиева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

58/07.06.2018г.

 

55

Баръш Юнуз

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

59/07.06.2018г.

 

56

Ралица Иванова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

60/07.06.2018г.

57

Доротея Димитрова-Манолова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

61/07.06.2018г.

58

Мария Магдалинчева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

62/07.06.2018г.

 

59

Сирма Тодорова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

63/07.06.2018г.

 

60

Светослав Наумов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

64/07.06.2018г.

 

61

Галина Колева

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

65/07.06.2018 г.

62

Надежда Латева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ;

по чл. 35, ал. 1, т. 4

66/07.06.2018г.

79/22.09.2018г.

 

63

Анжела Минковска

старши експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНП;

67/07.06.2018 г.

64

Даниела Босакова

главен експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНП;

70/08.06.2018 г.

65

Ралица Георгиева

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

68/07.06.2018г.

 

66

Катя Дойчевска

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

69/07.06.2018г.

 

67

Иванка Сукалинска-Станоева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

71/08.06.2018г.

 

68

Елена Лулеова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

72/08.06.2018г.

69

Георги Статев

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

73/08.06.2018г.

 

70

Пенка Добрева

директор на дирекция ОСРП

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

74/08.06.2018г.

 

71

Михаела Цаканска

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

75/08.06.2018г.