Таблица


Име Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 3 чл. 35, ал. 1, т. 4
 1 Албена Пурчева-Маркова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС    35/10.05.2019г.
 
 2 Анжела Минковска старши експерт    43/13.05.2019г.  

1/24.01.2019г. 

 3 Анна Вълчева-Василева  главен специалист    66/14.05.2019г.    
 4 Асен Богданов  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС    62/14.05.2019г.    
 5 Атанаска Здравкова  главен секретар на ИА ОСЕС         
 6 Баръш Юнуз
главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     71/15.05.2019г.    
 7 Бойчо Тенев  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   

53/13.05.2019г.

73/15.05.2019г.

   
 8 Валерия Иванчева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     48/13.05.2019г.    
 9 Венера Петрова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     17/07.05.2019г.    
 10 Вера Мингова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     12/03.05.2019г.    
 11 Веселин Спасов
държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     7/30.04.2019г.    
 12 Виолета Николова  държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС    25/09.05.2019г.    
 13 Владислав Иванов  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   

11/03.05.2019г.

77/15.05.2019г.

   85/10.12.2019 г.
 14 Галина Киричева  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     23/09.05.2019г.    
 15 Галина Колева  държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     68/14.05.2019г.    
 16 Галина Стоянова
държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     40/13.05.2019г.    
 17 Галя Аламинова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   

31/10.05.2019г.

59/14.05.2019г.

   
 18 Галя Иванова  държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     14/07.05.2019г.    
 19 Галя Пушева  главен експерт     21/08.05.2019г.    
 20 Георги Михайлов  ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     54/14.05.2019г.    
 21 Георги Статев ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     50/13.05.2019г.    
 22
 Грета Димитрова
държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

   
 23 Даниела Босакова  главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС
   37/13.05.2019г.   2/15.02.2019г. 
 24 Демина Байрактарска-Христова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     24/09.05.2019г.    
 25 Десислава Хаджидимитрова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     15/07.05.2019г.    
 26 Диана Кутинчева  ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     63/14.05.2019г.    
 27 Дилиана Иванова главен експерт   

47/13.05.2019г.

79/06.06.2019г.

   
 28 Димитър Арнаудов  държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     3/19.04.2019г.    
 29 Димитър Георгиев  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     39/13.05.2019г.    
 30 Добринка Михайлова  директор на дирекция ОСРП
 

26/09.05.2019г.

52/13.05.2019г.

   
 31 Дора Бурова Копаранова   директор на дирекция ПООД     74/15.05.2019г.    
 32 Доротея Димитрова-Манолова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     60/14.05.2019г.    
 33 Екатерина Ножарова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     64/14.05.2019г.    
 34 Елена Балабина  държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     13/03.05.2019г.    
 35 Елена Лулеова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС    34/10.05.2019г.    
 36 Ива Спасова  ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     65/14.05.2019г.    
 37 Иван Панчев
държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     42/13.05.2019г.    
 38 Иванка Сукалинска-Станоева  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     76/15.05.2019г.    
 39 Искра Славова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     27/09.05.2019г.    
 40 Искра Торбова-Христова   директор на дирекция ОСТСДП     10/03.05.2019г.    
 41 Йорданка Попова
счетоводител     38/13.05.2019г.    
 42 Калиптен Юсуф  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     28/10.05.2019г.    
 43 Катя Дойчевска  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     70/15.05.2019г.    
 44 Любослава Цветкова  ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     75/15.05.2019г.    
 45 Маргарита Томанова  одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС    36/10.05.2019г.
   
 46 Мария Андреева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     30/10.05.2019г.    
 47 Мария Магдалинчева  ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     33/10.05.2019г.    
 48 Мария Урумова  ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     67/14.05.2019г.    
 49 Милена Попниколова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     46/13.05.2019г.    
 50 Михаела Цаканска  одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     44/13.05.2019г.    
 51 Надежда Латева ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     58/14.05.2019г.    
 52 Недялка Георгиева  директор на дирекция ФСАД     9/03.05.2019г.    
 53 Нина Кирилова  държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     4/22.04.2019г.    
 54 Пенка Добрева  началник отдел ОСРП  1
   45/13.05.2019г.    
 55 Пенка Нешева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     19/08.05.2019г.    
 56 Петрана Павлова  директор на дирекция ОССПО     51/13.05.2019г.    
 57 Петя Драганова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     57/14.05.2019г.    
 58 Пролетка Радонова  държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     56/14.05.2019г.    
 59 Радосвета Абаджиева  държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     20/08.05.2019г.    
 60 Радослав Недялков гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     49/13.05.2019г.    
 61 Радостин Ангелов  главен юрисконсулт     22/08.05.2019г.    
 62 Ралица Георгиева  одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     61/14.05.2019г.    61а/14.05.2019г.
 63 Ралица Иванова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     72/15.05.2019г.    
 64 Светослав Йосифов  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     8/02.05.2019г.    82/23.08.2019г.
 65 Светослав Наумов  ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     55/14.05.2019г.    
 66 Сирма Тодорова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   

6/24.04.2019г.

32/10.05.2019г.

   
 67 Станислава Кръстанова  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     16/07.05.2019г.    
 68 Теодора Борисова-Колева  ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   

29/10.05.2019г.

   
 69 Христо Парашкевов  държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС     18/08.05.2019г.