Таблица


Име Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 3 чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Албена Пурчева-Маркова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС      
2 Анжела Минковска старши експерт      

 

3 Анна Вълчева-Василева главен специалист        
4 Асен Богданов гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
5 Атанаска Здравкова главен секретар на ИА ОСЕС        
6 Баръш Юнуз
главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
7 Бойчо Тенев гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
8 Валерия Иванчева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
9 Венера Петрова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС    
10 Вера Мингова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
11 Веселин Спасов
държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
12 Виолета Николова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
13 Владислав Иванов гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
14 Галина Киричева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
15 Галина Колева държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
16 Галина Стоянова
държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
17 Галя Аламинова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
18 Галя Иванова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
19 Галя Пушева главен експерт        
20 Георги Михайлов ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
21 Георги Статев ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
22
Грета Димитрова
държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

 

     
23 Даниела Босакова главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС
       
24 Демина Байрактарска-Христова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
25 Десислава Хаджидимитрова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
26 Диана Кутинчева ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
27 Дилиана Иванова главен експерт        
28 Димитър Арнаудов държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
29 Димитър Георгиев гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
30 Добринка Михайлова директор на дирекция ОСРП
       
31 Дора Бурова Копаранова директор на дирекция ПООД        
32 Доротея Димитрова-Манолова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
33 Екатерина Ножарова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
34 Елена Балабина държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
35 Елена Лулеова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
36 Ива Спасова ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
37 Иван Панчев
държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
38 Иванка Сукалинска-Станоева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
39 Искра Славова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
40 Искра Торбова-Христова директор на дирекция ОСТСДП        
41 Йорданка Попова
счетоводител        
42 Калиптен Юсуф гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
43 Катя Дойчевска гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
44 Любослава Цветкова ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
45 Маргарита Томанова одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
46 Мария Андреева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
47 Мария Магдалинчева ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
48 Мария Урумова ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
49 Милена Попниколова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
50 Михаела Цаканска одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
51 Надежда Латева ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
52 Недялка Георгиева директор на дирекция ФСАД        
53 Нина Кирилова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
54 Пенка Добрева началник отдел ОСРП 1
       
55 Пенка Нешева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
56 Петрана Павлова директор на дирекция ОССПО        
57 Петя Драганова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
58 Пролетка Радонова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
59 Радосвета Абаджиева държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
60 Радослав Недялков гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
61 Радостин Ангелов главен юрисконсулт        
62 Ралица Георгиева одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
63 Ралица Иванова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
64 Светослав Йосифов гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
65 Светослав Наумов ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
66 Сирма Тодорова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
67 Станислава Кръстанова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС        
68 Теодора Борисова-Колева ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС  

 

 

   
69 Христо Парашкевов държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС