Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-3 от 14.07.2020 г. Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“