Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-4 от 30.07.2020 г. Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ИА ОСЕС""