Начало > Информация > Профил на купувача > Архив > 28.11.2011 Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на служителите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на служителите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"