Начало > Информация > Профил на купувача > Архив > 16.08.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

Обособена позиция № 1 - Доставка на сървър и софтуер

Обособена позиция № 2 - Доставка на дисков масив

Обособена позиция № 3 - Доставка на  10 бр. преносими компютри

Обособена позиция № 4 - Доставка на 8 бр. сканиращи устройства

 

 

 

Разяснение по документацията за участие за обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" по 4 обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 - Доставка на сървър и софтуер; обособена позиция № 2 - Доставка на дисков масив; обособена позиция № 3 - Доставка на 10 бр. преносими компютри; обособена позиция № 4 - Доставка на 8 бр. сканиращи устройства"

 

 

Разяснение второ по поръчката за доставка на електронно оборудване