Начало > Информация > Профил на купувача > Архив > 27.08.2012 Документация за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност"

Обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност"

 

Разяснение по документацията за участие в открита процедура за организиране и провеждане на обучения и семинари