Начало > Информация > Профил на купувача > Архив > 29.01.2013 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Доставка, инсталиране и техническа поддръжка на 10 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт „Пентана/Pentana"

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Доставка, инсталиране и техническа поддръжка на 10 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт „Пентана/Pentana"