Начало > За агенцията > Мисия > Годишни доклади

В изпълнение на чл. 33 и чл. 63 от Закона за администрацията ИА ОСЕС публикува информация относно:
1. Цели за 2017 г.

2. Доклад за изпълнението на поставените в началото на 2016 г. стратегически цели и приоритети

 

 

1. Цели на администрацията за 2016 г.

2. Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.

 

 

1. Цели за 2015 г.

2. Доклад за изпълнението на поставените в началото на 2014 г. стратегически цели и приоритети

 

1. Цели за 2014 г.

2. Доклад за изпълнението на поставените в началото на 2013 г. стратегически цели и приоритети