Начало > Информация > Профил на купувача > Архив > 31.05.2014 Документация за участие в Публична покана за доставка на преносими, настолни компютри с минитори и мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир) за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"