Начало > Информация > Новини
23 Януари 2020

Публикуван анализ на нередностите

още...
30 Август 2019

Обсъждане на новите видове нередности в областта на обществените поръчки с представители на ОПТТИ

още...
19 Април 2019

Обучение на Одитния орган на тема „Защита на публичните интереси от неправомерен достъп до информация, нередности, измами и финансиране на престъпна дейност“

още...
15 Февруари 2019

РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО НЕРЕДНОСТИТЕ ПО ПРАКТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ДОГОВОРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪНШНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЕС (PRAG) ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕКСПЕРТИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

още...
28 Януари 2019

Публикуван е традиционният анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020

още...
28 Януари 2019

Обмяна на опит относно нередностите по обществени поръчки с експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

още...
30 Октомври 2018

Обявена е обществена поръчка

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14