Начало > Информация > Новини
20 Септември 2012

Разяснение по документация за участие в открита процедура за организиране и провеждане на обучения и семинари

още...
5 Септември 2012

Разяснение второ по поръчката за доставка на електронно оборудване

още...
31 Август 2012

Разяснение по документацията за участие за обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по 4 обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 – Доставка на сървър и софтуер; обособена позиция № 2 – Доставка на дисков масив; обособена позиция № 3 – Доставка на 10 бр. преносими компютри; обособена позиция № 4 – Доставка на 8 бр. сканиращи устройства“

още...
27 Август 2012

Обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност"

още...
16 Август 2012

Обществена поръчка с предмет „Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по 4 обособени позиции

още...
14 Август 2012

Промяна в условията за участие в открита процедура с предмет "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
2 Август 2012

Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14