Начало > Информация > Новини
2 Април 2012

Промяна в условията за участие в обществена поръчка "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
22 Март 2012

ИА "Одит на средствата от ЕС" обяви обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

още...
20 Декември 2011

Приключи изпълнението на проект № 0021-ОО-1.3. – „Укрепване капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд” по Оперативна програма „Техническа помощ”, бенефициент по който беше Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.

още...
28 Ноември 2011

Документация за участие в открит конкурс

още...
10 Ноември 2011

Прилагане на одиторски софтуер в Българския одитен орган

още...
10 Ноември 2011

Подобряване качеството на одитната работа в Българския одитен орган

още...
25 Август 2011

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" набира оферти в срок до 07.09. 2011 г. за избор на изпълнител по поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ИА "ОСЕС" за помещенията на ул."Славянска" №4, гр.София

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14