Начало > Информация > Новини
14 Юни 2011

ИА ОСЕС изготви обобщена информация относно най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

още...
28 Май 2011

Внедряване на одиторски софтуер в Българския одитен орган

още...
20 Май 2011

Напредък в изпълнението на одитите на проекти

още...
28 Февруари 2011

Обучение на тема „Практически насоки за изпълнение на ангажиментите на Одитния орган по Структурните инструменти на ЕС" от представители на Ирландския Одитен орган

още...
22 Юли 2010

В ПЕРИОДА 19-21 ЮЛИ ИА ОСЕС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОДИТНИЯ ОРГАН НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

още...
12 Юли 2010

Обучение на тема "Одит на операциите"

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14