Начало > Информация > Новини
2 Юни 2015
28 Май 2015

Съобщение за оттегляне на Публична покана № ОС-А-6 от 19.05.2015 г.

още...
9 Април 2015

ИА ОСЕС изготви обобщен анализ за често срещани нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени през 2014 г. при одитите на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

още...
23 Март 2015

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "главен експерт"

още...
16 Февруари 2015

Проведени обучения на служители на ИА ОСЕС на теми: „Представяне на измененията в приложимата методология за одитите на операциите за сертифицираните през 2014 г. разходи и инструктаж за подхода на Одитния орган при проверка на обществени поръчки, държавни помощи, допустимост на разходите“ и „Подобряване на уменията на одиторите и повишаване ефективността за изготвяне на работни документи и одитни доклади с Microsoft Word 2010 и извличане и анализ на данни с електронни средства за обработка и обобщаване на информация за популациите и извадките чрез Microsoft Excel 2010“ в периоди 12-13 февруари и 16-26 февруари 2015

още...
15 Декември 2014

Проведено обучение на служители от ИА ОСЕС на тема: „Теория и практика в областта на държавните помощи. Обсъждане на резултатите от одита на операциите през 2014 г."

още...
5 Декември 2014

Годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Македония" 2007-2013, "България - Турция" 2007-2013 и "България - Сърбия" 2007-2013

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14