Начало > Информация > Новини
31 Май 2014

Публична покана за доставка на преносими, настолни компютри с монитори и мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир) за нуждите на ИА ОСЕС, по 2 обособени позиции, както следва: № 1 - Доставка на 23 бр. преносими и 2 бр. настолни компютри с 2 бр. монитори; № 2 - Доставка на 5 бр. мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир)

още...
21 Март 2014

Открита процедура с предмет "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
13 Февруари 2014

Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите през 2013 г., може да бъде прочетена в приложения анализ

още...
20 Януари 2014

Отваряне на оферти в открита процедура за организиране на обучения и сeминари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

още...
27 Ноември 2013

На 25 и 26 ноември 2013 г. се проведе четвъртата годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Сърбия" 2007-2013, "България - Македония" 2007-2013 и "България - Турция" 2007-2013.

още...
25 Ноември 2013

Разширяване на знанията на служителите в Българския одитен орган

още...
26 Юли 2013

Поддържане и подобряване на знанията и уменията на служителите в Българския одитен орган

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14