Начало > Информация > Новини
21 Юни 2013

Публична покана за едногодишна техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана"

още...
17 Май 2013

Подобряване качеството на одитната работа в Българския одитен орган

още...
11 Април 2013

Прекратяване на открита процедура с предмет „Осигуряване на одитори за допълване на одиторския капацитет на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” при изпълнението на одитни ангажименти по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд”

още...
26 Март 2013

ИА ОСЕС изготви обобщен анализ за често срещани нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени през 2012 г. при одитите на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

още...
20 Февруари 2013

Открита процедура с предмет "Осигуряване на одитори за допълване на одиторския капацитет на ИА ОСЕС при изпълнението на одитни ангажименти по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд"

още...
20 Февруари 2013

Годишен доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" за 2012 г.

още...
14 Февруари 2013

В изпълнение на чл. 33 и чл. 63 от Закона за администрацията ИА ОСЕС публикува информация относно:

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14