Публична покана за доставка на преносими, настолни компютри с монитори и мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир) за нуждите на ИА ОСЕС, по 2 обособени позиции, както следва: № 1 - Доставка на 23 бр. преносими и 2 бр. настолни компютри с 2 бр. монитори; № 2 - Доставка на 5 бр. мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир)

31 Май 2014