Разяснение по Публична покана за доставка на компютри и мултифункционални устройства

4 Юни 2014