Съобщение за оттегляне на Публична покана № ОС-А-6 от 19.05.2015 г.

28 Май 2015

Публична покана № ОС-А-6 от 19.05.2015 г. е оттеглена на 28.05.2015г. и действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттеглянето.