В Профила на купувача е публикувана Публична покана с предмет: "Техническа поддръжка на програмен продукт "Pentana" за 12 месеца"

8 Декември 2015

 Публична покана с предмет: "Техническа поддръжка на програмен продукт "Pentana" за 12 месеца"