На 11 – 12 декември 2015 г., гр. Разлог се проведе обучение на тема: „Обсъждане на резултатите от одитите на операциите през 2015 г. и предстоящите задачи на Одитния орган във връзка с приключването на програмен период 2007 – 2013 г.“

22 Декември 2015

На 11 и 12 декември 2015 г. в гр. Разлог се проведе обучение на тема: "Обсъждане на резултатите от одитите през 2015 г. и предстоящите задачи на Одитния орган във връзка с приключването на програмен период 2007 - 2013 г."