На 31 декември 2015г. приключи изпълнението на три проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, по която Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” беше бенефициент

18 Януари 2016

още...