Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите презю 2015 г., може да бъде прочетена в приложения анализ

4 Октомври 2016